Home/Privacy and Terms/

Pangle Kullanım Şartları

Pangle Kullanım Şartları


Son güncelleme:15 Aralık 2020


Pangle'a hoş geldiniz!


I.Giriş


1.1Lütfen bu Kullanım Şartlarını dikkatlice okuyun. Sizinle Bytedance Pte. Ltd. arasında geçerli olan bu Kullanım Şartları ("Sözleşme"), Pangle'ın kullanımını (aşağıda tanımlandığı gibi) belirleyen hüküm ve koşulları içerir. Ltd. ("Bytedance").


1.2Kayıt işlemi sırasında "Kabul Ediyorum" düğmesine tıklayarak, oturum açarak veya Pangle'ın herhangi bir bölümünü kullanarak, Sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı, mutabık kaldığınızı ve kabul ettiğinizi onaylarsınız. Şayet Sözleşmeye tabi olmayı kabul etmiyorsanız, kaydolmamalı, oturum açmamalı veya Pangle'ın herhangi bir bölümünü kullanmamalısınız. Pangle kullanarak Bytedance'a reklam envanterini satmak isterseniz, Pangle ile bir Hesaba kaydolduktan sonra kullanıma sunulan Hizmetler Sözleşmesi geçerli olacaktır.


1.3Pangle'i kullanarak, Bytedance ile bağlayıcı bir sözleşme yapmış olursunuz. Bu şartları, işvereniniz veya çalıştığınız şirket gibi herhangi bir kuruluş adına kabul ediyorsanız, söz konusu kuruluşun usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş temsilcisi olduğunuzu beyan ve taahhüt ediyor ve söz konusu kuruluşun Sözleşmeye tabi olduğunu okuyup kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Sözleşmede, “Siz" veya "Sizin" ifadeleri duruma göre, size veya adına Sözleşme yaptığınız kuruluşa atıfta bulunur.


1.4Lütfen Sözleşmeyi, özellikle sorumluluğun sınırlandırılması veya sorumluluktan kurtulma ile ilgili şartları dikkatlice okuduğunuzdan emin olun. Dikkatiniz çekmek amacıyla önemli terimler koyu renk yazılabilir veya altı çizili olarak belirtilebilir; ancak yine de Sözleşmenin tamamını dikkatlice okumanız önemlidir.


1.5Sözleşme uyarınca Pangle'da hizmet sunmayı askıya alma veya durdurma ya da Hesabınıza erişimi engelleme veya reddetme hakkımızı saklı tutuyoruz. Hesabınız engellenirse, Pangle'a erişemez veya Pangle'ı kullanamazsınız.


II.Tanımlar ve Yorumlama


2.1Sözleşmede, aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamlara sahip olacaktır:


Hesap: Pangle'a erişmek için kaydolduğunuz kayıtlı hesap anlamına gelir.


Bağlı Kuruluş: belli bir varlığa ilişkin olarak, o varlığı yöneten, onun doğrudan yönetimi altında olan, veya bunun genel yönetimi altında bulunan bir kurum anlamında kullanılmakta olup, buradayönetmek terimi, gerek oy imtiyazlı hisse senetleri mülkiyeti yoluyla, gerekse sözleşme aracılığıyla veya bir başka yolla söz konusu tarafın politikalarını ve genel yönetimini sevk ve idare etmek üzere hukuken yetki sahibi olmayı veya oy imtiyazlı hisse senetlerinin veya benzeri mülkiyet haklarının yüzde 50’den fazlasının doğrudan ya da dolaylı olarak sahibi olmayı ifade eder; ayrıca yönetmek ve yönetimi altında olmak gibi ifadeler de yine bu doğrultuda yorumlanacaktır.


Geçerli Kanun, herhangi bir mahkeme, jüri veya hükümetçe veya yasalara, yönetmeliklere dayalı, adli, idari ya da denetleyici makam veya organ tarafından belirlenen yürürlükteki tüm kanunları, tüzükleri, kararnameleri, yönetmelikleri, düzenleyici politikaları, kuralları, protokolleri, endüstri prensiplerini, düzenleyici izinleri, düzenleyici ruhsatları veya gerekliliklerini ifade eder.


Pangle, https://www.pangleglobal.com/ adresinden erişilen ve Bytedance tarafından işletilen reklam platformu ve hizmetleri ile Bytedance tarafından işletilen her türlü ilişkin uygulamalar, web siteleri, platformlar ve diğer destek sistemleri ve hizmetleri anlamına gelir.


Politikalar, Pangle ile ilgili olarak size bildirilen veya bir başka yolla Bytedance tarafından zaman zaman sunulan ve ayrıca zaman zaman da yapıldığı üzere güncellenmiş haliyle her türlü politika, yönerge veya talimat anlamına gelir.


2.2Burada kullanılan terimlerin başlıkları sadece kolaylık ve referans sağlamayı amaçlar ve herhangi bir hukuki anlamı veya yorumlamaya ilişkin herhangi bir etkisi yoktur.


III.Hesap ve Kayıt Kuralları


3.1Pangle'i kullanmak için bir hesaba kaydolmanız ve o hesabı kullanmanız gerekir. Bir Hesaba kaydolmak için Bytedance'a işletme ruhsatınızı veya şirket tescil bilgilerinizi (veya eşdeğerini), adınızı, e-posta adresinizi, iletişim numaranızı ve iletişim adresinizi ve kayıt formunda Bytedance tarafından istenen diğer bilgileri vermelisiniz.


3.2Bir Hesaba kaydolduğunuzda Bytedance, gönderdiğiniz bilgileri gözden geçirecektir. Bytedance'ın kayıt başvurunuzu onaylayıp onaylamayacağına karar vermeden önce tarafınızca sunulan bilgileri ve materyalleri (kimlik kartınızın, iş ruhsatınızın veya şirket tescilinizin kopyaları, kuruluşun resmi beyanı/açıklaması ve ilgili finansal bilgi veya belgeler gibi) doğrulama hakkına sahip olduğunu kabul etmektesiniz. Gönderdiğiniz materyaller veya paylaştığınız bilgiler eksik veya hatalıysa, Pangle'ı kullanamayabilirsiniz. Bytedance, tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir kişinin Pangle'da bir Hesap açmasına izin vermeyi söz konusu kişiye reddetme gerekçelerini bildirmek zorunda kalmadan reddetme hakkını saklı tutar.


3.3İnceleme tamamlandığında ve kayıt başvurunuz onaylandığında Pangle'ın bir "Ortağı" olacaksınız. Pangle'a erişmek için kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak Hesabınıza giriş yapmanız gerekir.


3.4Hesabınızda gerçekleştirdiğiniz her türlü faaliyetten sorumlusunuz. Aşağıdaki hususlar zorunludur:


a.yalnızca bir Hesabınız olmalıdır;

b.Hesap bilgilerinizi (kullanıcı adınız ve şifreniz gibi) gizli tutmalı ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamalısınız ve başkalarının Hesabınıza erişmesine engel olmalısınız;

c.Hesabınıza herhangi bir yetkisiz erişim veya kullanımdan veya Hesabınızla ilişkili herhangi bir güvenlik açığından haberdar olur veya şüphelenirseniz, derhal Bytedance'ı bilgilendirmelisiniz.


3.5Aşağıdaki durumlarda Bytedance, diğer haklarına veya çözümlerine halel getirmeksizin, Hesabınıza erişimi engelleme veya reddetme ve/veya Pangle'da bulunan herhangi bir özelliği engelleme veya sınırlama hakkını saklı tutar:


a.Bytedance, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Sözleşmenin herhangi bir şartını ihlal ettiğinizi belirlerse;

b.Sözleşme herhangi bir nedenle feshedilirse ve/veya

c.Bytedance'ın makul takdirine bağlı olarak başka herhangi bir zamanda.


IV.Hak ve Yükümlülükleriniz


4.1Sözleşmenin süresi boyunca aşağıdakileri sürekli olarak beyan ve garanti edersiniz:


a.Sözleşmeyi imzalamak ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirmek için tam güç ve yetkiye sahip olmak;

b.Sözleşme ile bağlantılı olarak Bytedance tarafından makul olarak talep edilen herhangi bir materyal veya bilgiyi Bytedance'a derhal sağlamak ve tarafınızdan (veya sizin adınıza) Bytedance'a gönderilen tüm materyal ve bilgilerin (kayıt sırasında sunulan bilgiler ve materyaller dahil) her zaman doğru, özgün, güncel, eksiksiz olduğunu ve yanıltıcı olmadığını sağlamak;

c.İsim, e-posta ve iletişim numarası dahil Hesap kayıt işleminin bir parçası olarak gönderilen Hesap ayrıntılarınızda, materyallerinizde veya diğer bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda; bu tür materyalleri veya bilgileri Pangle'daki Hesabınız aracılığıyla derhal güncellemek ve materyalleriniz veya bilgileriniz yanlışsa veya güncel değilse Pangle'ın sizinle iletişim kurarken yaşadığı herhangi bir gecikmeden sorumlu olmayacağını kabul etmek.

d.Yürürlükteki tüm Yasalara, Sözleşmeye ve Politikalara her zaman uymak ve Yürürlükteki herhangi bir Yasayı, Sözleşmeyi veya Politikaları ihlal etmeniz durumunda Bytedance'ı derhal bilgilendirmek (bu eylem, ihlali ortadan kaldırmaz ancak etkisini hafifletebilir)

e.Pangle'ı yalnızca yasal amaçlarla ve kullanım amacına uygun şekilde kullanmak ve

f.Pangle'ı herhangi bir üçüncü tarafa lisanslamamak, alt lisans vermemek, satmamak, yeniden satmamak, devretmemek, dağıtmamak veya ticari olarak istismar etmemek veya kullanıma sunmamak.


4.2Pangle kullanırken, şunları yapmamalısınız:


a.Pangle'ı İnternet'in normal işleyişini olumsuz etkileyebilecek herhangi bir davranış için veya Pangle'ın bütünlüğüne veya performans işleyişine veya içerdiği verilere zarar verecek veya bunları engelleyecek şekilde kullanmak;

b.herhangi bir hileli, yanıltıcı, aldatıcı, yasa dışı veya suç teşkil eden davranışlarda bulunmak;

c.Pangle'ı Bytedance'ın ve/veya İştiraklerinin çıkarlarına zarar veren veya herhangi bir şekilde itibarına zarar veren herhangi bir davranış için kullanmak;

d.Pangle'ın herhangi bir bölümünün kaynak kodunu veya temelindeki mantığı elde etmek için parçalara ayırmak, tersine mühendislik yapmak, kaynak koda dönüştürmek, değiştirmek veya diğer girişimlerde bulunmak;

e.bir üçüncü taraf web sitesinin veya bu sitenin bir kısmının veya Pangle'ın hizmet sağladığı şirketin veya Bytedance ve/veya İştirakleri ile işbirliği ilişkisi olan bir üçüncü tarafın kaynak kodunu veya temeldeki mantığını elde etmeye yönelik başka bir girişimde bulunmak, tersine mühendislik yapmak, kaynak koda dönüştürmek, değiştirmek veya başka bir girişimde bulunmak;

f.Sözleşme kapsamında belirtilmeyen herhangi bir amaçla Pangle'ın herhangi bir bölümünü "taramak", "yönetmek", "yaymak" veya başka bir şekilde kopyalamak veya saklamak (örneğin; Pangle'ın işlevselliğini ve/veya çıktısını taklit etmek veya rekabetçi bir ürün veya hizmet oluşturmak için);

g.Herhangi bir kişinin herhangi bir yazılım virüsünü, solucanı, truva atı virüsünü veya diğer zararlı bilgisayar kodunu Pangle aracılığıyla dağıtmasına onay vermek veya izin vermek ve bunları önlemek için ticari olarak makul çabayı göstermek;

h.herhangi bir kişi veya kuruluşun kimliğine bürünmek veya bir kişi veya kuruluşla olan ilişkinizi başka bir şekilde yanlış tanıtmak;

i.herhangi bir kişinin herhangi bir bilgisayarına, verisine, sistemine, hesabına veya ağına yetkisiz erişim veya kullanım elde etmek (örneğin, diğer kişilerin şifrelerini veya hesaplarını kötüye kullanarak) ve/veya

j.Şifre veya kullanıcı kimlik doğrulama yöntemleri dahil olmak üzere herhangi bir güvenlik kontrolünü veya mekanizmasını bozmaya çalışmak.


V.Bytedance'in Hak ve Yükümlülükleri


5.1Bytedance, Pangle'ın platformuna ve hizmetlerine ilişkin ayarlamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Pangle'ın özelliklerini ve işlevlerini kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman değiştirme hakkını saklı tutar.


5.2Bytedance, Sözleşmenin şartlarını zaman zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bytedance, Sözleşmedeki önemli değişiklikleri size bildirmek için makul çabayı gösterecektir, ancak Sözleşmeyi düzenli olarak kontrol etmenin sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve Pangle'ı kullanmaya devam etmenizin, Sözleşme hükümlerinin bu tür değişikliklerini veya tadillerini kabul ettiğiniz anlamına geleceğini kabul edersiniz. Yukarıdakiler haricinde, Sözleşmeye yapılan hiçbir ekleme veya değişiklik, taraflarca yazılı olarak kabul edilmedikçe taraflar için bağlayıcı olmayacaktır.


VI.Süre ve Fesih


6.1Sözleşme, şartlarına uygun olarak feshedilene kadar devam edecektir.

6.2Bytedance, aşağıdaki şekilde Sözleşmeyi feshedebilir ve/veya Pangle kullanımınızı tamamen veya kısmen askıya alabilir veya feshedebilir:


a.herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle ve size yazılı bildirimde bulunarak;

b.Bytedance'ın diğer haklarına ve çözümlerine halel getirmeksizin, Sözleşmenin herhangi bir şartını ihlal etmeniz durumunda bildirimde bulunarak veya bulunmayarak derhal.


6.3Bytedance'ın 5.2 maddesi kapsamındaki haklarına halel getirmeksizin Sözleşmenin herhangi bir şartını ihlal ederseniz, sorunu masrafları size ait olmak üzere düzeltmeyi ve/veya sorunu araştırmak için gerekli adımları atmayı ve ihlalin Bytedance üzerindeki etkisini azaltmak için gerekli önlemleri (Hesabınıza erişimi engellemek dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) almayı taahhüt edersiniz.


VII.Fikri Mülkiyet Hakları


7.1Her zaman Sözleşmeye uygun davranmanız kaydıyla, Bytedance ve lisans verenleri, Sözleşme süresi boyunca Pangle hizmetlerine erişmek ve bunları kullanmak için size geri alınabilir, sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez, alt lisans verilemez, telifsiz bir lisans verir.


7.2Taraflar arasında olduğu gibi, herhangi bir geri bildirimin uygulanması da dahil olmak üzere Pangle'daki ve Pangle'a ait tüm fikri mülkiyet hakları Bytedance'a ait olup böyle devam edecektir ve Sözleşmedeki hiçbir şey Pangle'daki ve Pangle'a ait herhangi bir mülkiyeti size devretmez.


7.3Bytedance tarafından sağlanan hizmetlerde yer alan tüm metin, resim, grafik ve ses ve video materyalleri telif hakkı, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bytedance'ın veya ilgili hak sahiplerinin önceden izni olmadan bu materyalleri veya diğer özel bilgileri herhangi bir şekilde değiştirmemeli, dağıtmamalı veya çoğaltmamalısınız.


VIII.Sorumluluk ve Tazminat


8.1Sözleşmede açıkça belirtilmedikçe veya herhangi bir Geçerli Yasa kapsamında gerekli olmadıkça, Pangle "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu gibi" hiçbir garanti olmadan sunulur ve Bytedance açık, zımni veya yasal tüm beyanları ve garantileri açıkça hariç tutar ve reddeder. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın ve Yürürlükteki Yasalar kapsamında izin verilen azami ölçüde, Bytedance, Pangle'ın güvenilirliği, uygunluğu, kalitesi, kullanılabilirliği, ihlal edilmemesi veya herhangi bir amaca uygunluğu ile ilgili veya Pangle'ın kesintisiz veya hatasız olacağına veya diğer herhangi bir donanım, yazılım, sistem veya veri ile birlikte çalışacağına ilişkin açık veya zımni hiçbir beyan, garanti veya başka bir güvence sağlamaz.


8.2Taraflardan hiçbiri, taraf bilgilendirilmiş ve bu tür zararların olasılığının farkında olsa bile, Sözleşmenin herhangi bir bölümü kapsamındaki herhangi bir kar kaybı, tasarruf kaybı, değer kaybı, veri kaybı veya satış kaybı (bu tür karlar, tasarruflar, değer veya satışlar ister doğrudan, dolaylı, sonuca bağlı veya isterse başka nitelikte olsun) arızi, dolaylı, cezai, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır.


8.3Bytedance'ı, lisans verenlerini ve bu tür tarafların Bağlı Kuruluşlarını ve bunların ilgili memurlarını, direktörlerini, üyelerini, çalışanlarını ve temsilcilerini aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü talep, maliyet, hasar, kayıp, yükümlülük ve masraflara karşı (avukat ücretleri ve masrafları dahil) tazmin edecek ve bunlardan sorumlu tutmayacaksınız:


a.Sözleşmenin 3.4, 4.1, 4.2 ve 7.3 ve 9.10 bölümlerini ihlal etmeniz ve


b.Sözleşmeyi ihlalinizden veya Pangle kullanımınızdan kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir fiili veya muhtemel üçüncü taraf talebi.


8.4Bu Bölüm 7'nin geri kalanının genel niteliğine halel getirmeksizin, Sözleşme kapsamında veya Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan maksimum toplam Bytedance yükümlülüğü, ister sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil), kanuni görev ihlali olsun veya isterse başka bir şekilde olsun 50 ABD Dolarını aşmayacaktır.


8.5Pangle, yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla diğer web sitelerine veya hizmetlere (“Bağlantılı Siteler”) bağlantılar içerebilir. Aksi özellikle ve açıkça belirtilmedikçe, Bytedance bu tür Bağlantılı Siteleri veya Bağlantılı Sitelerde bulunan veya bunlardan erişilebilen bilgileri, materyalleri, ürünleri veya hizmetleri onaylamaz. Ayrıca Bytedance, Bağlantılı Sitelerde bulunan veya Bağlantılı Siteler aracılığıyla erişilebilen bilgiler, materyaller, ürünler veya hizmetlerle ilgili olarak hiçbir açık veya zımni garanti vermez.


IX.Çeşitli Hükümler


9.1Bytedance, Bytedance'ın makul kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanan gecikmelerden veya performans başarısızlıklarından sorumlu olmayacaktır: Yangın, patlama, olumsuz hava koşulları, sel, deprem, salgın, terörizm, isyan, iç kargaşa, savaş, düşmanlıklar, grevler, iş durdurmaları, yavaşlamalar veya diğer endüstriyel anlaşmazlıklar, kazalar, isyanlar veya sivil kargaşa, hükümet eylemleri, güç eksikliği ve tedarikçilerden kaynaklanan gecikmeler veya ulaşım, tesisler, yakıt, enerji, işçilik veya malzeme açısından eksiklikler, enerji tedarik kesintisi, BT virüsleri ve siber saldırılar, ağların işlevsizliği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere.


9.2Hem siz hem de Bytedance bağımsız kuruluşlarsınız. Sözleşme hiçbir koşulda taraflar arasında bir acentelik, ortaklık, ortak girişim veya istihdam ilişkisi oluşturmayacaktır.


9.3Sözleşme (zaman zaman değiştirilmiş haliyle), buradaki içerikle ilgili olarak taraflar arasındaki tüm anlaşmayı oluşturur ve ilgili içeriğe ilişkin olarak taraflar arasındaki önceki tüm yazılı veya sözlü anlaşmaların yerini alır. Bytedance tarafından Sözleşmenin herhangi bir ihlali veya uyumsuzluğundan feragat edilmesi, bu koşulların önceki veya sonraki herhangi bir ihlalinden veya bunlara uyulmamasından feragat olarak kabul edilmeyecektir.


9.4Sözleşme ve Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm ihtilaflar (Sözleşmenin herhangi bir ihlal iddiası veya Sözleşmenin uygulanabilirliğinin geçerliliğine itiraz dahil) Singapur yasalarına tabi olacaktır. Sözleşmenin herhangi bir şartı herhangi bir nedenle kısmen geçersiz veya uygulanamaz ise, kalan şartlar her iki taraf için de geçerli ve bağlayıcıdır.


9.5Mevcudiyeti, geçerliliği veya feshi ile ilgili herhangi bir soru dahil olmak üzere Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, şu anda yürürlükte olan ve kuralları Sözleşmeye atıfta bulunarak dahil edilmiş sayılan Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi'nin Tahkim Kurallarına ("SIAC Kuralları") uygun olarak Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi ("SIAC") tarafından yönetilen tahkim yoluyla çözülecek ve nihai çözüme kavuşturulacaktır. Tahkim yeri Singapur olacaktır. Hakem heyeti, taraflarca müştereken atanacak (1) hakemden oluşacaktır. Taraflar, tahkim bildiriminin tebliğinden itibaren on (10) gün içinde bir hakem üzerinde anlaşamazlarsa, hakem SIAC Başkanı tarafından atanacaktır. Tahkim dili İngilizce olacaktır.


9.6Sözleşmeye taraf olmayan hiçbir kişi veya kuruluş, Sözleşmeler (Üçüncü Tarafların Hakları) Yasası, Singapur'un 53B Bölümü veya diğer benzer yasalar uyarınca Sözleşmenin herhangi bir şartını uygulamak için herhangi bir hakka sahip olmayacaktır (söz konusu bu kişi veya kuruluşun adıyla, bir sınıfın üyesi olarak veya belirli bir açıklamayı yanıtlayarak tanımlanmış olup olmadığına bakılmaksızın). Şüpheye mahal vermemek adına, bu, Sözleşmenin izin verilen vekil veya devralanlarının haklarını etkilemeyecektir.


9.7Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hak veya yükümlülüğünüzü Bytedance'ın önceden yazılı izni olmadan atayamaz, alt lisans veremez, devredemez, alt sözleşme yapamaz veya başka bir şekilde elden çıkaramazsınız. Bytedance, Sözleşme kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya rıza almaksızın herhangi bir zamanda devredebilir, alt lisansını verebilir, temlik edebilir, alt sözleşme yapabilir veya başka bir şekilde elden çıkarabilir (Yürürlükteki Yasanın gerektirdiği ölçü dışında).


9.8Fesih, taraflardan birine tahakkuk edecek veya daha sonra tahakkuk edecek herhangi bir dava veya çareye halel getirmeyecek veya etkilemeyecek ve Sözleşmeden sonra geçerliliğini koruyacak veya geçerliliğini koruyacağı ima edilen tüm hükümler tam olarak yürürlükte kalacaktır. Şüpheye mahal vermemek için, sözleşme ihlaline neden olan bir olaydan kaynaklanan zarar veya hasarı talep etme hakkı açıkça saklıdır.


9.9Bytedance, Pangle'da yayınlanan genel bir bildirim yoluyla bildirimde bulunabilir veya Hesabınızda belirtilen e-posta adresinize bildirim gönderebilir. pangle_support@bytedance.com adresine e-posta göndererek Bytedance'a bildirimde bulunmalısınız.


9.10"Gizli Bilgi," (i) Hesabınızın kaydının ardından erişilebilen Pangle işi ve hizmetleriyle ilgili veya (ii) Bytedance'ın ve/veya Bağlı Şirketlerinin işleri, projeleri, müşterileri, alıcıları veya tedarikçileri ile ilgili gizlilik koşulları altında size ifşa ettiğimiz herhangi bir bilgi anlamına gelir.


9.11Gizli Bilgiler şu bilgileri içermeyecektir:


a.bu Sözleşmeden önce veya sonra genel kullanıma açık olan veya genel kullanıma açık hale gelen

b.veya herhangi bir zamanda kamuya açık hale gelen;

c.ifşa edilmeden önce yasal mülkiyetinizde olan ve Pangle'a erişiminizle elde etmediğiniz.

d.gizlilik yükümlülüğü olmaksızın üçüncü bir şahıs tarafından size yasal olarak ifşa edilen;

e.Gizli Bilgileri kullanmadan veya bunlara erişmeden sizin tarafınızdan bağımsız olarak geliştirilmiş olan;

f.yasa, yönetmelik, düzenleyici makam veya diğer geçerli olanlar tarafından istenen veya gerekli olan

g.açıklanacak yargısal veya hükümet emri.


9.12Önceden yazılı iznimiz olmadan Pangle Gizli Bilgilerini, Hesabınızın yönetimi dışında herhangi bir üçüncü şahsa ifşa etmeyeceğinizi veya bu bilgileri kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Verilerin ifşa edilmesine izin verildiğinde, alıcıyı, ifşa etmeden önce buradaki kadar katı gizlilik yükümlülükleri altına almayı kabul edersiniz. Herhangi bir kayıp veya yetkisiz kullanım veya Gizli Bilgilerin ifşa edilmesi durumunda derhal bizi yazılı olarak bilgilendireceğinizi ve Gizli Bilgilerin kaybını veya yetkisiz kullanımını veya ifşasını azaltmak için gerekli tüm adımları atacağınızı kabul edersiniz. Gizli Bilgilerin ifşa edilmesine ilişkin yukarıdaki yasak, belirli Gizli Bilgilerin sizin tarafınızdan kanun gereği veya bir mahkeme kararı ile ifşa edilmesi gerektiği ölçüde (böyle bir yükümlülüğü bize önceden yazılı olarak bildirmeniz ve koruyucu bir emir almamıza makul ölçüde yardımcı olmanız koşuluyla) geçerli olmayacaktır. Hesabınız kapatılırsa, şunları kabul edersiniz:


a.Gizli Bilgileri içeren her türlü materyali, her ne şekilde olursa olsun tüm kopyalarıyla birlikte bize teslim etmek ve/veya

b.Gizli Bilgi içeren tüm materyalleri, bunların tüm kopyalarıyla birlikte imha etmek.


9.13Bu Sözleşme İngilizce olarak hazırlanmıştır ve diğer dillere tercümeleri sağlanabilir. İngilizce sürüm ile herhangi bir çeviri arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde İngilizce sürüm geçerli olacaktır.