Home/Privacy and Terms/

Panglen käyttöehdot

Panglen käyttöehdot

Viimeksi päivitetty: 15. joulukuuta 2020

Tervetuloa Pangleen!

I.Johdanto

1.1Lue nämä käyttöehdot huolellisesti. Nämä käyttöehdot ("Sopimus") sisältävät ehdot, jotka säätelevät Panglen käyttöä (kuten alla on määritelty) sinun ja Bytedance Pte. Ltd:n välillä. ("Bytedance".)

1.2Napsauttamalla "Hyväksy"-painiketta rekisteröintiprosessin aikana tai kirjautumalla sisään tai käyttämällä mitä tahansa Panglen osaa vahvistat, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt sopimuksen. Jos et suostu sitoutumaan sopimukseen, sinun ei tule rekisteröityä, kirjautua sisään tai käyttää mitään Panglen osaa. Jos haluat myydä mainoksia Bytedancelle käyttämällä Panglea, sovelletaan palvelusopimusta, joka tulee saataville rekisteröityäsi tilin Panglessa.

1.3Käyttämällä Panglea teet sitovan sopimuksen Bytedancen kanssa. Jos hyväksyt nämä ehdot minkä tahansa tahon puolesta, kuten työnantajan tai yrityksen, jossa työskentelet, vakuutat tällöin, että olet kyseisen yksikön asianmukaisesti valtuutettu edustaja ja tunnustat, että olet lukenut ja hyväksyt tällaisen tahon sitoutumisen sopimukseen. Sopimuksessa sanan “sinä" eri muodot tarkoittavat sinua tai tahoa, jonka puolesta sitoudut sopimukseen.

1.4Varmista, että luet sopimuksen huolellisesti, erityisesti vastuun rajoittamiseen tai vastuuvapauteen liittyvät ehdot. Merkittäviä ehtoja on saatettu korostaa lihavoimalla tai alleviivaamalla ne huomiosi herättämiseksi. On kuitenkin tärkeää lukea koko sopimus huolellisesti.

1.5Pidätämme oikeuden keskeyttää tai lopettaa Panglen palvelujen tarjoaminen tai estää tai kieltää pääsyn tilillesi sopimuksen mukaisesti. Jos tilisi on estetty, et voi käyttää Panglea.

II.Määritelmät ja tulkinta

2.1 Seuraavilla termeillä on tässä sopimuksessa seuraavat merkitykset:

Tili: Viittaa Panglen käyttämistä varten rekisteröityyn tiliisi.

Kumppani: tarkoittaa mitä tahansa sellaista tahoa suhteessa johonkuhun osapuoleen, joka hallitsee osapuolta, on osapuolen hallinnassa tai on yhteisen valvonnan alaisena, missä hallinnalla tarkoitetaan kyseisen osapuolen suoraa tai epäsuoraa yli 50 prosentin omistusosuutta tai vastaavaa omistusoikeutta tai laillista valtaa ohjata tai antaa ohjausta toisen osapuolen yleiseen johtamiseen ja toimintalinjoihin joko äänivallan omistamisen kautta, sopimuksella tai muutoin, ja hallinnanalaisuus ja hallitseminen on tulkittava vastaavasti.

Sovellettava laki: tarkoittaa kaikkia sovellettavia lakeja, asetuksia, säädöksiä, määräyksiä, sääntelykäytäntöjä, pöytäkirjoja, toimialan sääntöjä, sääntelylupia, sääntelylisenssejä tai minkä tahansa tuomioistuimen tai hallituksen, lakisääteisen, sääntely-, oikeus-, hallinto- tai valvontaviranomaisen tai -elimen vaatimuksia.

Pangle: tarkoittaa mainostusalustaa ja Bytedancen ylläpitämiä palveluja osoitteessa https://www.pangleglobal.com/ sekä kaikkia Bytedancen ylläpitämiä sovelluksia, verkkosivustoja, alustoja ja muita tukijärjestelmiä ja -palveluja.

Käytännöt: viittaavat mihin tahansa Pangleen liittyviin käytäntöihin ja ohjeisiin, joista sinulle on ilmoitettu tai joita Bytedance on muutoin asettanut luettavaksi aika ajoin, ja joita voidaan päivittää aika ajoin.

2.2Tässä käytettyjen termien otsikot ovat vain luettavuutta ja viitattavuutta varten, eikä niillä ole mitään oikeudellista merkitystä tai vaikutusta tulkintaan.

III.Tili- ja rekisteröintisäännöt

3.1Panglen käyttämiseksi sinun on rekisteröitävä tili ja pidettävä sitä yllä. Rekisteröidäksesi tilin sinun on esitettävä Bytedancelle yrityksen toimilupasi tai yrityksesi rekisteröintitiedot (tai vastaavat tiedot), nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja yhteysosoitteesi, sekä kaikki muut tiedot, joita Bytedance edellyttää rekisteröintilomakkeessa.

3.2Bytedance tarkastaa lähettämäsi tiedot, kun rekisteröit tilin. Tunnustat ja hyväksyt, että Bytedancella on oikeus tarkistaa lähettämäsi tiedot ja materiaalit (kuten kopiot henkilötodistuksestasi, yrityslisenssistäsi tai yrityksen rekisteröinnistä, edustamasi tahon virallinen lausunto/kuvaus ja asiaankuuluvat taloudelliset tiedot tai asiakirjat) ennen kuin päätämme, hyväksytäänkö rekisteröintihakemuksesi. Jos lähettämäsi aineisto tai antamasi tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä, et ehkä voi käyttää Panglea. Bytedance pidättää oikeuden oman, yksinomaisen ja lopullisen harkintansa mukaan kieltäytyä antamasta kenelle tahansa mahdollisuutta rekisteröidä tiliä Panglessa mistä tahansa syystä ilman velvollisuutta antaa perusteluja tällaiselle henkilölle.

3.3Kun tarkistus on valmis ja rekisteröintihakemuksesi on hyväksytty, sinusta tulee Panglen "yhteistyökumppani". Sinun tulee kirjautua sisään tilillesi käyttäjänimelläsi ja salasanallasi, jotta pääset Pangleen.

3.4Olet vastuussa kaikesta tililläsi suoritetusta toiminnasta. Sinun tulee toimia seuraavasti:

a.Sinulla tulee olla vain yksi tili.

b.Sinun on pidettävä tilitietosi (kuten käyttäjänimesi ja salasanasi) luottamuksellisina ja suojattuina. Älä anna kenellekään muulle pääsyä tilillesi.

c.Sinun on viipymättä ilmoitettava Bytedancelle tiliisi liittyvistä tietoturva-aukoista tai jos huomaat tai epäilet tilisi luvatonta käyttöä.

3.5Bytedance pidättää oikeuden estää tai kieltää pääsyn tilillesi ja/tai estää tai rajoittaa Panglessa käytettävissä olevia ominaisuuksia seuraavissa tapauksissa, tämän kuitenkaan rajoittamatta sen muita oikeuksia tai oikeussuojakeinoja:

a.Kun Bytedance toteaa oman, yksinomaisen ja lopullisen harkintansa mukaan, että olet rikkonut mitä tahansa sopimuksen ehtoa.

b.Jos sopimus irtisanotaan mistä tahansa syystä.

c.Yllä mainittujen lisäksi milloin tahansa Bytedancen kohtuullisen harkinnan mukaan.

IV.Oikeutesi ja velvollisuutesi

4.1Vakuutat ja takaat jatkuvasti koko sopimuksen voimassaoloaikana:

a.Että sinulla on täysi valta ja valtuudet tehdä sopimus ja täyttää sopimuksen mukaiset velvollisuutesi.

b.Että toimitat Bytedancelle viipymättä kaikki materiaalit tai tiedot, joita Bytedance on kohtuudella pyytänyt sopimukseen liittyen, ja että kaikki sinun Bytedancelle lähettämäsi (tai sinun puolestasi lähetetyt) materiaalit ja tiedot (mukaan lukien rekisteröinnin yhteydessä toimitetut tiedot) ovat aina tarkkoja, paikkansapitäviä, ajankohtaisia ja täydellisiä, eivätkä ne ole harhaanjohtavia.

c.Että jos tilitietoihin, materiaaleihin tai muihin tilin rekisteröintiprosessin osana toimitettuihin tietoihin, mukaan lukien nimeen, sähköpostiosoitteeseen ja yhteyshenkilön numeroon, tulee muutoksia, sinun on päivitettävä tällaiset materiaalit tai tiedot viipymättä Pangle-tilisi kautta ja hyväksyttävä, että Pangle ei ole vastuussa viivästyksistä ottaa sinuun yhteyttä, jos materiaalisi tai tietosi ovat virheellisiä tai vanhentuneita.

d.Että noudatat aina kaikkia sovellettavia lakeja, sopimusta ja käytäntöjä, sekä ilmoitat Bytedancelle viipymättä, jos rikot sovellettavaa lakia, sopimusta tai käytäntöjä (mikä ei poista rikkomusta, mutta voi lieventää sen vaikutusta).

e.Että käytät Panglea vain laillisiin tarkoituksiin ja vain niihin tarkoituksiin, joihin se on tarkoitettu käytettäväksi.

f.Että et lisensioi, alilisensoi, myy, jälleenmyy, luovuta, jaa tai muuten kaupallisesti hyödynnä Panglea kolmannen osapuolen hyödyksi.

4.2Panglea käyttäessäsi sinun ei tule toimia seuraavin tavoin:

a.Panglen käyttäminen mihin tahansa toimintaan, joka voi vaikuttaa haitallisesti Internetin normaaliin toimintaan tai tavalla, joka heikentää tai kiertää Panglen tai sen sisältämien tietojen eheyttä tai suorituskykyä.

b.Petollisen, harhaanjohtavan, laittoman tai rikollisen toiminnan harjoittaminen.

c.Panglen käyttäminen mihin tahansa toimintaan, joka vahingoittaa Bytedancen ja/tai sen kumppaneiden etuja tai millään tavalla vahingoittaa niiden mainetta.

d.Minkä tahansa Panglen osan lähdekoodin tai taustalogiikan haltuunottoyritykset purkamalla, takaisinmallintamalla, takaisinkääntämällä, muokkaamisella tai muulla tavalla.

e.Minkä tahansa kolmannen osapuolen, jolle Pangle tarjoaa palveluja tai jolla on yhteistyösuhde Bytedancen ja/tai sen kumppaneiden kanssa, verkkosivuston osan tai yrityksen lähdekoodin tai taustalogiikan haltuunottoyritykset purkamalla, takaisinmallintamalla, takaisinkääntämisellä, muokkaamisella tai muulla tavalla.

f.Minkä tahansa Panglen osan mihinkään tarkoitukseen "indeksoiminen", "kaapiminen", "näytön tallennus", hakurobottien käyttö tai kopioiminen tai tallentaminen muutoin sopimukseen sisältymättömästi (esim. Panglen toiminnallisuuden ja/tai tuotannon jäljittelemiseksi tai kilpailevan tuotteen tai palvelun rakentamiseksi).

g.Ohjelmistovirusten, matojen, troijalaisten tai muiden haitallisten tietokonekoodien levittämisen salliminen kenellekään Panglen kautta. Lisäksi sitoudut toteuttamaan kaupallisesti kohtuullisia toimia tällaisen toiminnan estämiseksi.

h.Henkilön tai yhteisön edustaminen valheellisesti tai muulla tavoin kytköksesi henkilöön tai yhteisöön esittäminen virheellisesti.

i.Luvattoman pääsyn kenenkään toisen henkilön tietokoneisiin, tietoihin, järjestelmiin, tileihin tai verkkoihin hankkiminen tai niiden käyttäminen (esimerkiksi muiden henkilöiden salasanojen tai tilien väärinkäyttö).

j.Suojausten, valvontamenetelmien tai -mekanismien ohittaminen, mukaan lukien kaikki salasanat tai käyttäjän todennustavat.

V.Bytedancen oikeudet ja velvollisuudet

5.1Bytedance pidättää oikeuden muokata Panglen ominaisuuksia ja toimintoja oman harkintansa mukaan aika ajoin, mukaan lukien muun muassa Panglen alustan ja palveluiden mukauttaminen.

5.2Bytedance pidättää oikeuden muuttaa sopimuksen ehtoja ajoittain. Bytedance pyrkii kohtuullisin keinoin ilmoittamaan sinulle kaikista merkittävistä muutoksista sopimukseen, mutta hyväksyt kuitenkin, että sinun vastuullasi on tarkistaa sopimus säännöllisesti, ja Panglen käytön jatkaminen merkitsee tällaisten sopimusehtojen muutosten hyväksymistä. Edellä mainittua lukuun ottamatta mikään lisäys tai muutos sopimukseen ei sido osapuolia, elleivät osapuolet ole siitä kirjallisesti sopineet.

VI.Voimassaolo ja irtisanominen

6.1Sopimus jatkuu, kunnes se irtisanotaan sen ehtojen mukaisesti.

6.2Bytedance voi irtisanoa sopimuksen ja/tai keskeyttää tai lopettaa Panglen käyttösi kokonaan tai osittain seuraavissa tapauksissa:

a.Milloin tahansa mistä tahansa syystä ilmoittamalla siitä sinulle kirjallisesti.

b.Välittömästi ilman ennakkoilmoitusta tai ilman erillistä ilmoitusta, jos rikot mitä tahansa sopimuksen ehtoa, tämän kuitenkaan rajoittamatta Bytedancen muita oikeuksia ja oikeussuojakeinoja.

6.3Jos rikot mitä tahansa sopimuksen ehtoa, sitoudut korjaamaan vahingon omalla kustannuksellasi ja/tai ryhtymään toimenpiteisiin ongelman selvittämiseksi ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet rajoittamatta Bytedancen lausekkeen 5.2 mukaisia oikeuksia (mukaan lukien tilillesi pääsyn estäminen, kuitenkaan siihen rajoittumatta) Bytedanceen kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi.

VII.Immateriaalioikeudet

7.1Bytedance ja sen lisenssinantajat myöntävät sinulle sopimuksen voimassaoloaikana peruutettavissa olevan, rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, ei-lisensoitavan, rojaltivapaan käyttöoikeuden Panglen palveluiden käyttämiseen.

7.2Osapuolten välillä kaikki Panglen immateriaalioikeudet, mukaan lukien kaikenlaisen palautteen soveltaminen, kuuluvat ja tulevat kuulumaan Bytedancelle, eikä mikään kohta sopimuksessa siirrä minkään Panglessa olevan omistajuutta sinulle.

7.3Kaikki Bytedancen tarjoamiin palveluihin sisältyvä teksti-, kuva-, grafiikka- sekä ääni- ja videomateriaali on suojattu tekijänoikeus- ja tavaramerkkilaeilla sekä muilla immateriaalioikeuslaeilla. Et saa millään tavalla muokata, levittää tai kopioida näitä materiaaleja tai muuta yksityisomistuksessa olevaa tietoa ilman Bytedancen tai asianomaisten oikeuksien haltijoiden etukäteen antamaa suostumusta.

VIII.Vastuu ja korvausvastuu

8.1Ellei sopimuksessa nimenomaisesti toisin määrätä tai sovellettava laki toisin vaadi, Pangle toimitetaan "sellaisenaan" ja "kuten saatavana" ilman takuita, ja Bytedance sulkee nimenomaisesti pois kaiken edustuksen ja kaikenlaiset takuut ja kieltäytyy niistä, olivatpa ne nimenomaisia, implisiittisiä tai lakisääteisiä. Rajoittamatta edellä mainittua ja sovellettavan lain sallimassa laajuudessa Bytedance ei edusta eikä anna takuita tai mitään muuta suoraa tai epäsuoraa varmistusta koskien tuotteen luotettavuutta, soveltuvuutta, laatua, saatavuutta, loukkaamattomuutta tai soveltuvuutta mihin tahansa tarkoitukseen, eikä takaa, että Pangle tarjottaisiin keskeytyksettä tai virheettömänä, tai että se toimisi yhdessä minkä tahansa muun laitteiston, ohjelmiston, järjestelmän tai datan kanssa.

8.2Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa mistään tuottojen menetyksistä, menetetyistä säästöistä, arvonmenetyksistä, tietojen menetyksistä tai menetetyistä myynneistä (olivatpa kyseiset voitot, säästöt, arvo tai myynti suoria, epäsuoria, välillisiä tai muita), eivätkä satunnaisista, epäsuorista, rankaisevista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista minkään sopimuksen osan perusteella siinäkin tapauksessa, että osapuolelle olisi kerrottu tällaisen vahingon mahdollisuudesta tai hän olisi ollut sellaisesta tietoinen.

8.3Sinun on vapautettava Bytedance sekä sen lisenssinantajat ja kunkin tällaisen osapuolen kumppanit ja niiden vastaavat virkailijat, johtajat, jäsenet, työntekijät ja edustajat korvausvastuusta sekä suojeltava niiden vahingoittumattomuutta koskien kaikkia vahinkoja ja kuluja, tappioita ja vastuita (mukaan lukien asianajajien palkkiot ja asianajokustannukset), jotka aiheutuvat seuraavista tai liittyvät seuraaviin:

a.Jos rikot sopimuksen kohtia 3.4, 4.1, 4.2 ja 7.3 sekä 9.10.

b.Kaikki todelliset tai uhatut kolmannen osapuolen vaatimukset, jotka johtuvat siitä, että rikoit sopimusta, tai jotka liittyvät Panglen käyttöösi.

8.4Rajoittamatta osion 7 loppuosan yleistä sitovuutta, sopimuksen nojalla tai sen yhteydessä syntyvä Bytedancen kokonaisvastuu sopimukseen liittyen, oli kyseessä sitten sopimuksen loukkaaminen, oikeuksien loukkaaminen (mukaan lukien huolimattomuudesta johtuvat loukkaukset), lakisääteisen velvollisuuden rikkominen tai muu, ei voi ylittää 50 Yhdysvaltain dollaria.

8.5Pangle saattaa lisätä linkkejä muille verkkosivustoille tai muihin palveluihin (“Linkitetyt sivustot”) ainoastaan siksi, että palvelun käyttösi olisi sujuvampaa. Ellei erikseen ja nimenomaisesti toisin mainita, Bytedance ei tue tällaisia linkitettyjä sivustoja tai linkitettyjen sivustojen sisältämiä tai niiden kautta saatavia tietoja, materiaaleja, tuotteita tai palveluita. Lisäksi Bytedance ei anna nimenomaisia tai epäsuoria takuita koskien linkitettyjen sivustojen sisältämiä tai niiden kautta saatavia tietoja, materiaaleja, tuotteita tai palveluita.

IX.Sekalaiset ehdot

9.1Bytedance ei ole vastuussa sellaisista palvelun viivästymisistä tai epäonnistumisista, jotka johtuvat syistä, jotka eivät ole Bytedancen kohtuullisessa hallinnassa, mukaan lukien muun muassa tulipalo, räjähdys, epäsuotuisat sääolosuhteet, tulva, maanjäristys, pandemia, terrorismi, mellakka, kansannousu, sota, vihamielisyydet, lakot, seisokit, hidastukset tai muut teollisuusriidat, onnettomuudet tai häiriöt, hallituksen toimet, sähkökatkot sekä toimittajien viivästykset tai kuljetus-, laitos-, polttoaine-, energia-, työ- tai materiaalipulat, tuotannon keskeytykset, tietokonevirukset ja verkkohyökkäykset sekä verkkojen toimintahäiriöt.

9.2Sekä sinä että Bytedance olette itsenäisiä tahoja. Sopimus ei missään tapauksessa muodosta edustusta, kumppanuutta, yhteisyritystä tai työsuhdetta osapuolten välille.

9.3Sopimus (sellaisena kuin se on ajoittain muunneltuna) muodostuu osapuolten välisestä koko sopimuksen sisällöstä ja korvaa kaikki osapuolten väliset aiemmat kirjalliset tai suulliset asiaankuuluvaan sisältöön liittyvät sopimukset. Bytedancen vastuuvapautta sopimuksen rikkomisesta tai noudattamatta jättämisestä ei katsota vastuuvapaudeksi mistään aikaisemmasta tai myöhemmästä näiden ehtojen rikkomisesta tai noudattamatta jättämisestä.

9.4Sopimukseen ja kaikkiin sopimuksesta johtuviin tai siihen liittyviin riitoihin (mukaan lukien sopimuksen väitetty rikkominen tai täytäntöönpanokelpoisuuden pätevyyden riitauttaminen) sovelletaan Singaporen lakeja. Jos jotkin sopimuksen ehdot ovat osittain pätemättömiä tai täytäntöönpanokelvottomia jostain syystä, sen muut ehdot ovat edelleen voimassa ja sitovat molempia osapuolia.

9.5Kaikki sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet, mukaan lukien kysymykset sopimuksen olemassaolosta, pätevyydestä tai irtisanomisesta, on saatettava Singaporen kansainvälisen välimieskeskuksen (SIAC) hallinnoimaan välimiesmenettelyyn toistaiseksi voimassa olevien Singaporen kansainvälisen välimieskeskuksen sääntöjen ("SIAC Rules"), joiden katsotaan viittaavan sopimukseen, mukaisesti, ja ratkaistava siellä. Välimiesmenettelyn paikka on Singapore. Välimiesoikeus koostuu yhdestä (1) välimiehestä, jonka osapuolet nimittävät yhdessä. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen välimiehestä kymmenen (10) päivän kuluessa välimiesilmoituksen tiedoksi antamisesta, SIAC:n puheenjohtaja nimittää välimiehen. Välimiesmenettelyn kieli on englanti.

9.6Kenelläkään henkilöllä tai yhteisöllä, joka ei ole sopimuksen osapuoli, ei ole mitään Singaporen sopimusoikeuksien (kolmansien osapuolten oikeuksien) 53B luvun tai muiden vastaavien lakien mukaisia oikeuksia panna täytäntöön mitään sopimuksen ehtoa riippumatta siitä, onko kyseinen henkilö tai yhteisö tunnistettu nimellä, luokan jäsenenä tai vastauksena tiettyyn kuvaukseen. Epäselvyyksien välttämiseksi: tämä ei vaikuta sallittujen sopimuksen siirronsaajien oikeuksiin.

9.7Et saa luovuttaa, alilisensoida, siirtää, alihankkia tai muutoin luovuttaa mitään sopimuksen mukaisia oikeuksiasi tai velvoitteitasi ilman Bytedancen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Bytedance voi milloin tahansa luovuttaa, alilisensoida, siirtää, alihankkia tai muutoin luovuttaa sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman erillistä ilmoitusta tai suostumusta (sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa).

9.8Irtisanominen ei vaikuta jommallekummalle osapuolelle syntyneeseen tai tulevaisuudessa syntyvään oikeuteen toimia tai oikeuteen oikeussuojakeinoihin, eikä vahingoita niitä, ja kaikki määräykset, joita on tarkoitus ylläpitää sopimuksen päättymisen jälkeenkin tai joiden oletetaan pysyvän voimassa, tulevat pysymään edelleen voimassa. Epäselvyyden välttämiseksi: oikeus vaatia korvausta menetyksestä tai vahingosta, joka johtuu sopimusrikkomuksen aiheuttaneesta tapahtumasta, pidätetään nimenomaisesti.

9.9Bytedance voi antaa sinulle ilmoituksen Panglessa julkaistun yleisen ilmoituksen kautta tai ilmoituksella tilillesi määritettyyn sähköpostiosoitteeseen. Sinun on annettava ilmoitus Bytedancelle sähköpostitse osoitteeseen pangle_support@bytedance.com.

9.10"Luottamuksellisilla tiedoilla" tarkoitetaan mitä tahansa tietoja (i) Panglen liiketoiminnasta ja palveluista, jotka ovat käytettävissä tilisi rekisteröinnin jälkeen, tai (ii) jotka luovutamme sinulle luottamuksellisina Bytedancen ja/tai sen kumppaneiden liiketoimintaa, asiakkaita tai toimittajia koskien.

9.11Luottamuksellisiin tietoihin eivät sisälly seuraavanlaiset tiedot:

a.Yleisesti julkisesti saatavilla olevat tiedot.

b.Milloin tahansa, joko ennen tätä sopimusta tai sen jälkeen, julkisiksi tulevat tiedot.

c.Tiedot, jotka olivat laillisesti hallussasi ennen niiden paljastamista ja joita et saanut vasta käyttäessäsi Panglea.

d.Tiedot, jotka kolmas osapuoli on luovuttanut sinulle laillisesti ilman vaatimusta luottamuksellisuudesta.

e.Tiedot, jotka ovat sinun itse kokoamiasi ilman pääsyä luottamuksellisiin tietoihin tai ilman luottamuksellisten tietojen käyttöä.

f.Tiedot, joita laki, asetus, sääntelyviranomainen tai muu sovellettava oikeudellinen tai hallituksen määräys pyytää tai vaatii paljastettaviksi.


9.12Hyväksyt, ettet ilman etukäteen annettua kirjallista suostumusta paljasta Panglen luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille tai käytä niitä muuhun kuin tilisi hallintaan. Kun suostumus tietojen luovuttamiseen myönnetään, sitoudut ennen luovuttamista asettamaan vastaanottajalle yhtä tiukat luottamuksellisuusvelvoitteet kuin tässä asiakirjassa on kuvattu. Sitoudut ilmoittamaan meille välittömästi luottamuksellisten tietojen katoamisesta tai luvattomasta käytöstä tai paljastamisesta kirjallisesti sekä ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin luottamuksellisten tietojen katoamisen tai luvattoman käytön tai paljastamisen estämiseksi. Edellä mainittua luottamuksellisten tietojen paljastamisen kieltoa ei sovelleta siltä osin kuin sinun on paljastettava tiettyjä luottamuksellisia tietoja lain tai tuomioistuimen määräyksen nojalla edellyttäen, että ilmoitat meille etukäteen kirjallisesti tiedonantovelvollisuudestasi ja kohtuudella autat meitä saamaan suojausmääräyksen. Jos tilisi suljetaan, hyväksyt seuraavat:

a.Toimitat meille kaikki materiaalit, jotka sisältävät luottamuksellisia tietoja, sekä niiden kaikki kopiot kaikissa muodoissaan, tai:

b.Tuhoat kaikki materiaalit, jotka sisältävät luottamuksellisia tietoja, sekä niiden kaikki kopiot.

9.13Tämä sopimus on laadittu englannin kielellä, ja käännöksiä muille kielille voidaan toimittaa. Jos englanninkielisen version ja käännösten välillä on ristiriitoja, englanninkielinen versio on määräävä siinä määrin, kuin voimassa olevat lait sallivat.