Home/Privacy and Terms/

Termeni de utilizare Pangle

Condiții de utilizare Pangle


Ultima actualizare: 15 decembrie 2020


Bine ați venit la Pangle!


I.Introducere


1.1Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni de utilizare. Acești Termeni de utilizare („ Acord ”) conțin termenii și condițiile care reglementează utilizarea Pangle (așa cum sunt definiți mai jos) în raportul dintre dvs. și Bytedance Pte. Ltd. ("Bytedance").


1.2Dând clic pe butonul „De acord” în timpul procesului de înregistrare, conectându-vă sau utilizând orice componentă a Pangle, confirmați că ați citit, înțeles și că sunteți de acord și acceptați Acordul. Dacă nu sunteți de acord să fiți obligat în temeiul acestui acord, nu trebuie să vă înregistrați, să vă conectați sau să utilizați vreo componentă a Pangle. Dacă doriți să vindeți inventarul publicitar lui Bytedance utilizând Pangle, se va aplica Acordul de servicii pus la dispoziție după ce v-ați creat un cont la Pangle.


1.3Prin utilizarea Pangle, încheiați un contract obligatoriu cu Bytedance. Dacă acceptați acești termeni în numele oricărei entități, precum angajatorul dvs. sau compania pentru care lucrați, declarați și garantați că sunteți un reprezentant autorizat legal al acelei entități și confirmați că ați citit și sunteți de acord cu angajamentul entității stabilit prin acest acord. În Acord, „Dvs.” sau „Al dvs.” se va referi la dvs. sau la entitatea în numele căreia acceptați Acordul, după caz.


1.4Vă rugăm să citiți cu atenție Acordul, în special termenii referitori la limitările sau excluderile de responsabilitate. Termenii importanți pot fi indicați cu caractere aldine sau subliniate pentru a vă atrage atenția; cu toate acestea, este important să citiți cu atenție întregul Acord.


1.5Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau opri furnizarea de servicii pe Pangle sau de a bloca sau refuza accesul la contul dvs. în conformitate cu Acordul. Dacă vă va fi blocat contul, nu veți putea accesa sau utiliza Pangle.


II.Definiții și interpretări


2.1 În Acord, următorii termeni vor avea următoarele semnificații:


Cont : desemnează contul înregistrat prin care v-ați înscris pentru a accesa Pangle.


Afiliat: desemnează, raportat la o parte, orice entitate care controlează, este sub controlul sau este sub control comun cu acea parte, unde control înseamnă proprietatea directă sau indirectă a mai mult de 50% din capitalul de vot sau dreptul de proprietate similar al acelei părți sau puterea legală de a direcționa sau de a determina direcția conducerii generale și a politicilor acelei părți, fie prin proprietatea capitalului de vot, prin contract sau în alt mod, iar termenii controale și controlate vor fi interpretați în consecință.


Legea aplicabilă: desemnează toate legile, regulamentele, actele normative, reglementările, politicile de reglementare, ordonanțele, protocoalele, codurile industriei, autorizațiile de reglementare, licențele de reglementare sau cerințele oricărei instanțe, tribunal sau guvern, autoritate sau organism legal, de reglementare, judiciar, administrativ sau de supraveghere.


Pangle: desemnează platforma de publicitate și serviciile operate de Bytedance accesate pe: https://www.pangleglobal.com/ și orice aplicații conexe, site-uri web, platforme și alte sisteme și servicii de asistență operate de Bytedance.


Politici: desemnează orice politici, îndrumări sau instrucțiuni, referitoare la Pangle, așa cum v-a fost notificat sau, în alte condiții, pus la dispoziție periodic de Bytedance și care poate fi actualizat periodic.


2.2Titlurile termenilor folosiți aici sunt doar pentru interes și referință și nu au nicio semnificație juridică sau vreun efect asupra interpretării.

III.Regulile cont și de înregistrare


3.1Pentru a utiliza Pangle, trebuie să vă înregistrați și să aveți un cont activ. Pentru a vă crea un cont, trebuie să furnizați Bytedance licența dvs. de afaceri sau detaliile de înregistrare a companiei (sau echivalentul), numele, adresa de e-mail, numărul de contact, adresa de contact și orice alte informații solicitate de Bytedance în formularul de înregistrare.


3.2Bytedance va examina informațiile trimise de dvs. atunci când te înregistrezi pentru un Cont. Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că Bytedance are dreptul de a verifica informațiile și materialele trimise de dvs. (precum copii ale cărții dvs. de identitate, licenței de afaceri sau înregistrării companiei, declarației/descrierii oficiale ale entității și informațiilor sau documentației financiare relevante) înainte de a decide dacă vi se aprobă cererea de înregistrare. Dacă materialele pe care le trimiteți sau informațiile pe care le furnizați sunt incomplete sau inexacte, este posibil să nu puteți utiliza Pangle. Bytedance își rezervă dreptul, la discreția sa unică și absolută, de a refuza accesul oricărei persoane de a-și crea un Cont la Pangle din orice motiv, fără a fi obligat să ofere acesteia motivele pentru care refuză.


3.3După finalizarea revizuirii și aprobarea cererii dvs. de înregistrare, veți deveni „Partener” al Pangle. Trebuie să vă autentificați în Cont cu numele de utilizator și parola pentru a accesa Pangle.


3.4Sunteți responsabil pentru toate activitățile desfășurate pe contul dvs. Trebuie:


a.să dețineți un singur Cont;

b.să păstrați confidențialitatea și securitatea informațiilor despre cont (cum ar fi numele dvs. de utilizator și parola), nu oferiți altei persoane acces la contul dvs.; și

c.să anunțați imediat Bytedance dacă aflați sau suspectați orice acces neautorizat la sau utilizarea Contului dvs. sau orice vulnerabilitate de securitate asociată Contului dvs.


3.5Bytedance își rezervă dreptul de a bloca sau refuza accesul la contul dvs. și/sau de a bloca sau limita orice caracteristici disponibile pe Pangle, fără a prejudicia celelalte drepturi sau măsuri ale acestuia:


a.dacă Bytedance hotărăște, la discreția sa absolută, că ați încălcat orice termen al Acordului;

b.dacă Acordul este reziliat din orice motiv; și/sau

c.în orice alt moment, la discreția rezonabilă a Bytedance.


IV.Drepturile și obligațiile dvs.


4.1Declarați și garantați fără întrerupere, pe toată durata contractului, că:


a.aveți puterea și autoritatea deplină de a încheia acordul și de a vă îndeplini obligațiile care decurg din acesta;

b.veți furniza fără întârziere către Bytedance orice materiale sau informații solicitate în mod rezonabil de Bytedance în legătură cu Acordul și că toate materialele și informațiile transmise de dvs. (sau în numele dvs.) către Bytedance (inclusiv informațiile și materialele trimise la înregistrare) sunt valabile în orice moment, autentice, actuale, complete și nu induc în eroare;

c.în cazul oricăror modificări aduse detaliilor contului, materialelor sau altor informații transmise ca parte a procesului de înregistrare a contului, inclusiv numele, adresa de e-mail și numărul de contact, veți actualiza imediat aceste materiale sau informații prin intermediul Contului dvs. Pangle și veți recunoaște că Pangle nu va fi responsabil pentru nicio întârziere referitoare la contactarea dvs., dacă materialele sau informațiile dvs. sunt incorecte sau nu sunt actualizate;

d.veți respecta în permanență toate legile aplicabile, acordul și politicile și veți notifica cu promptitudine Bytedance dacă încălcați orice lege aplicabilă, Acordul sau Politicile (acțiune care nu va înlătura încălcarea, dar poate atenua impactul său)

e.veți folosi Pangle numai în scopuri legale și numai în scopurile pentru care este destinat să fie utilizat; și

f.nu veți licenția, sublicenția, vinde, revinde, atribui, distribui sau exploata în mod comercial sau facilita accesul la Pangle niciunei părți terțe.


4.2În utilizarea Pangle, nu trebuie:


a.să utilizați Pangle pentru orice comportament care poate afecta în mod negativ funcționarea normală a internetului sau într-un mod care va afecta sau eluda integritatea sau executarea operațiunilor Pangle sau a datelor conținute în acesta;

b.să vă angajați în orice comportament fraudulos, înșelător, amăgitor, ilegal sau criminal;

c.să utilizați Pangle pentru orice comportament care dăunează intereselor sau afectează în vreun fel reputația Bytedance și/sau pe cea a afiliaților săi;

d.să dezasamblați, refaceți, decompilați, modificați sau să apelați la altă încercare de a obține codul sursă sau logica de bază a oricărei componente a Pangle;

e.să dezasamblați, refaceți, decompilați, modificați sau să apelați la altă încercare de a obține codul sursă sau logica de bază a oricărei componente a unui site web sau companie a unei părți terțe pentru care Pangle furnizează servicii sau a unei părți terțe care are o relație de cooperare cu Bytedance și/sau Afiliații săi;

f.să întreprindeți acțiuni de „crawl”, „scrape”, „spider” să copiați sau sau să stocați orice componentă a Pangle în orice scop care nu este prevăzut în Acord (de exemplu, pentru a imita funcționalitatea și/sau rezultatul Pangle sau pentru a construi un produs sau serviciu competitiv);

g.să facilitați sau să permiteți oricărei persoane să distribuie viruși software, viermi, troieni sau alt cod de computer dăunător prin Pangle și să depuneți eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a preveni același lucru;

h.să furați identitatea altei persoane sau entități sau să denaturați în alt mod afilierea dvs. la o persoană sau entitate;

i.să obțineți acces neautorizat la sau să utilizați orice computere, date, sisteme, conturi sau rețele ale oricărei persoane (de exemplu, însușindu-vă în mod greșit parolele sau conturile altor persoane); și/sau

j.să încercați să sustrageți orice controale sau mecanisme de securitate, inclusiv orice parolă sau metode de autentificare a utilizatorului.

V.Drepturile și obligațiile Bytedance


5.1Bytedance își rezervă dreptul de a modifica din când în când caracteristicile și funcționalitățile Pangle la discreția sa absolută, inclusiv, dar fără a se limita la ajustarea platformei și a serviciilor Pangle..


5.2Bytedance își rezervă dreptul de a modifica din când în când termenii Acordului. Bytedance va depune eforturi rezonabile pentru a vă informa cu privire la orice schimbări semnificative ale Acordului, în cazul în care sunteți de acord că este responsabilitatea dvs. să verificați regulat Acordul și continuați să utilizați Pangle, această acțiune va constitui acordul dvs. pentru orice astfel de variații sau modificări ale termenilor Acordului. Cu excepția celor de mai sus, nicio completare sau modificare a Acordului nu va fi obligatorie pentru părți, excluzând cazul în care părțile au convenit în scris.


VI.Termen și reziliere


6.1Acordul va continua până la încetarea acestuia în conformitate cu termenii săi.

6.2Bytedance poate rezilia Acordul și/sau suspenda sau înceta utilizarea totală sau parțială a Pangle:


a.în orice moment, din orice motiv, oferindu-vă o notificare scrisă; și

b.imediat, cu sau fără notificare, dacă încălcați orice termen al Acordului, fără a prejudicia celelalte drepturi și măsuri ale Bytedance.


6.3Dacă încălcați orice termen al acordului, fără a prejudicia drepturile Bytedance în temeiul clauzei 5.2, vă angajați să remediați problema pe propriul cost și/sau să luați măsuri pentru a investiga problema și să luați măsurile necesare (incluzând, fără a se limta la, blocarea accesului la contul tău) pentru a atenua impactul încălcării asupra Bytedance.


VII.Drepturi de proprietate intelectuală


7.1Sub rezerva neîntreruptă a respectării Acordului de către dvs., Bytedance și licențiatorii săi vă acordă o licență revocabilă, limitată, neexclusivă, netransferabilă, nesublicențială, fără redevențe, pe durata Acordului pentru a accesa și utiliza Pangle pentru servicii.


7.2Între părțile prezentului Acord, toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Pangle, inclusiv aplicarea oricărui feedback, aparțin și vor rămâne încredințate Bytedance și nimic din Acord nu vă oferă dreptul de proprietate în ceea ce privește Pangle.


7.3Toate textele, imaginile, grafica și materialele audio și video conținute în serviciile furnizate de Bytedance sunt protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi de proprietate intelectuală. Nu trebuie să modificați, să distribuiți sau să reproduceți în niciun fel oricare dintre aceste materiale sau alte informații confidențiale fără acordul prealabil al Bytedance sau al deținătorilor de drepturi corespunzători.

VIII.Răspundere și despăgubire


8.1Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în Acord sau se impune în conformitate cu orice lege aplicabilă, Pangle este furnizat „în forma curentă” și „în măsura în care este disponibil” fără garanții, iar Bytedance exclude și declină în mod expres toate declarațiile și garanțiile, indiferent dacă sunt expres, implicite sau legale. Fără a limita cele menționate anterior și în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Bytedance nu oferă nicio reprezentare, garanție și nu oferă nicio altă asigurare, expresă sau implicită, cu privire la fiabilitatea, conformitatea, calitatea, disponibilitatea, nerespectarea sau calitatea pentru orice scop Pangle, sau că Pangle va funcționa neîntrerupt, fără erori sau în combinație cu orice alt hardware, software, sistem sau date.


8.2Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru orice profit pierdut, economii pierdute, valoare pierdută, pierdere de date sau vânzări pierdute (indiferent dacă aceste profituri, economii, valoare sau vânzări sunt directe, indirecte, consecvente sau de altă natură), incidentale, indirecte, daune punitive, speciale sau consecutive în conformitate cu orice parte a Acordului, chiar dacă partea a fost sfătuită sau a fost conștientă de posibilitatea apariției unor astfel de daune.


8.3Veți despăgubi și nu veți expune Bytedance, licențiatorii sau pe Afiliații fiecărei părți și funcționarii, directorii, membrii, angajații și agenții respectivi ai acestora la orice tip de cerere, cost, daune, pierderi, datorii și cheltuieli (inclusiv onorariile și costurile avocaților) rezultate din sau în legătură cu:


a.încălcarea de către dvs. a secțiunilor 3.4, 4.1, 4.2 și 7.3 și 9.10 din Acord; și


b.orice reclamație reală sau amenințare a părților terțe care decurge din sau are legătură cu încălcarea acordului sau utilizarea Pangle.


8.4Fără a prejudicia generalitatea restului prezentei secțiuni 7, responsabilitatea maximă agregată a Bytedance care rezultă în temeiul sau în legătură cu Acordul, indiferent dacă este vorba de contract, delict (inclusiv neglijență), încălcarea obligației legale sau alt act, nu trebuie să depășească 50 USD.


8.5Pangle poate include linkuri către alte site-uri sau servicii web („Site-uri conectate”) doar în avantajul dvs. Cu excepția cazului în care se indică altfel în mod specific și expres, Bytedance nu susține niciun astfel de site asociat sau informațiile, materialele, produsele sau serviciile conținute pe sau accesibile prin intermediul acestui tip de site-uri. Mai mult, Bytedance nu oferă garanții expres sau implicite cu privire la informațiile, materialele, produsele sau serviciile care sunt conținute sau accesibile prin intermediul site-urilor asociate.

IX.Diverse


9.1Bytedance nu va fi răspunzător pentru întârzierea sau eșecul performanței care rezultă din cauze independente de Bytedance, inclusiv, dar fără a se limita la incendiu, explozie, condiții meteorologice nefavorabile, inundații, cutremur, pandemie, terorism, revoltă, agitație civilă, război, ostilități, greve, suspendări ale activității de lucru, scăderi sau alte dispute industriale, accidente, revolte sau tulburări civile, acte guvernamentale, lipsa puterii și întârzieri din partea furnizorilor sau lipsa materialelor de transport, instalații, combustibil, energie, forță de muncă sau materiale, întreruperea alimentării cu energie, viruși IT și atacuri cibernetice, disfuncționalitate a rețelelor.


9.2Atât dvs., cât și Bytedance sunteți entități independente. În niciun caz Acordul nu va constitui o relație de tip agenție, parteneriat, asociere în participație sau relație profesională între părți.


9.3Acordul (astfel cum a fost modificat periodic) constituie înțelegerea completă între părți în legătură cu conținutul acestuia și înlocuiește toate acordurile anterioare scrise sau orale, stabilite dintre părți în legătură cu conținutul corespunzător. Orice renunțare de către Bytedance la orice încălcare sau nerespectare a acordului nu va fi considerată o renunțare la orice încălcare anterioară sau ulterioară și nici nerespectare a acestor termeni.


9.4Acordul și orice litigiu care decurge din sau în legătură cu Acordul (inclusiv orice presupusă încălcare sau contestare a validității aplicabilității acordului) vor fi reglementate de legile din Singapore. Dacă vreunul dintre termenii Acordului este parțial nevalid sau imposibil de aplicat din orice motiv, termenii rămași sunt încă valabili și obligatorii pentru ambele părți.


9.5Orice litigiu apărut din sau în legătură cu Acordul, inclusiv orice întrebare cu privire la existența, valabilitatea sau încetarea acestuia, va fi menționat și soluționat în cele din urmă prin arbitraj administrat de Centrul Internațional de Arbitraj din Singapore („SIAC”) în conformitate cu Regulile de arbitraj ale Centrului Internațional de Arbitraj din Singapore („Regulile SIAC”) pentru momentul aplicabil. Regulile se consideră că sunt incluse prin referință în Acord. Sediul în care se va desfășura arbitrajul va fi Singapore. Tribunalul arbitral va fi format din (1) arbitru, care va fi numit în comun de către părți. În cazul în care părțile nu reușesc să convină asupra unui arbitru în termen de zece (10) zile de la comunicarea notificării arbitrale, arbitrul va fi numit de către președintele SIAC. Limba arbitrajului va fi limba engleză.


9.6Nicio persoană sau entitate care nu este parte din Acord nu va avea dreptul, în temeiul legii privind Contractele (Drepturile terților), capitolul 53B din Singapore sau alte legi similare, de a aplica vreun termen al Acordului, indiferent dacă o astfel de persoană sau entitate a fost identificată după nume, ca membră al unei clase sau conformă cu o anumită descriere. Pentru a evita îndoielile, acest lucru nu va afecta drepturile oricărui cesionar al Acordului.


9.7Nu aveți dreptul să atribuiți, sublicenția, transfera, subcontracta sau dispune în vreun fel de drepturile sau obligațiile dvs. în temeiul Acordului fără acordul prealabil scris al Bytedance. Bytedance poate în orice moment cesiona, sublicenția, transfera, subcontracta sau dispune în orice alt mod de drepturile sau obligațiile sale în temeiul Acordului fără notificare sau consimțământ (cu excepția măsurilor cerute de legea aplicabilă).


9.8Rezilierea nu va prejudicia sau afecta orice drept de acțiune sau de remediere care s-a acumulat sau care va reveni ulterior oricărei părți și toate dispozițiile din Acord care vor rămâne în vigoare sau care se presupune că vor vor rămâne în vigoare și se vor aplica. Pentru evitarea îndoielilor, dreptul de a pretinde pierderea sau prejudiciul cauzat de un eveniment care a determinat o încălcare a contractului este rezervat în mod expres.


9.9Bytedance vă poate notifica prin intermediul unei notificări generale publicate pe Pangle sau la adresa dvs. de e-mail menționată în Contul dvs. Trebuie să anunțați Bytedance prin e-mail la pangle_support@bytedance.com.


9.10„Datele confidențiale” desemnează orice informații (i) referitoare la activitatea și serviciile Pangle care sunt accesibile după înregistrarea contului dvs. sau (ii) pe care vi le dezvăluim în condiții de confidențialitate cu privire la activitate, afaceri, consumatori, clienți sau furnizori de Bytedance și/sau afiliații săi.


9.11Datele confidențiale nu trebuie să includă nicio informație care:


a.este sau devine disponibilă în domeniul public sau devine disponibilă pentru

b.public în orice moment, anterior sau ulterior acestui Acord;

c.era în posesia dvs. legală înainte de divulgare și nu a fost obținută prin accesul dvs. la Pangle.

d.vi se divulgă în mod legal de către un terț fără obligația de confidențialitate;

e.este dezvoltată de dvs., independent, fără utilizarea sau accesul la informațiile confidențiale; sau

f.este solicitată sau cerut ca legea, regulamentul, autoritatea de reglementare sau alte

g.ordine judiciare sau guvernamentale aplicabile să fie divulgate.


9.12Confirmați că nu veți divulga terților și nu veți utiliza informații confidențiale Pangle fără acordul nostru prealabil scris decât pentru gestionarea contului dvs. În cazul în care se acordă consimțământul pentru divulgarea datelor, sunteți de acord să atribuiți destinatarului obligații de confidențialitate la fel de stricte precum cele din prezentul document, înainte de divulgare. Confirmați că, imediat ce descoperiți orice pierdere sau utilizare neautorizată sau dezvăluirea informațiilor confidențiale, ne veți notifica în scris și veți lua toate măsurile necesare pentru a atenua pierderea sau utilizarea neautorizată sau dezvăluirea informațiilor confidențiale. Interdicția de mai sus privind divulgarea informațiilor confidențiale nu se aplică în măsura în care anumite informații confidențiale trebuie să fie dezvăluite de către dvs. din punct de vedere legal sau la ordinul unei instanțe, cu condiția să ne furnizați o notificare prealabilă scrisă cu privire la această obligație de divulgare și să ne ajutați în mod rezonabil să obținem un ordin de protecție. Dacă contul dvs. este închis, sunteți de acord să:


a.ne livrați toate materialele care conțin informații confidențiale, împreună cu toate copiile acestora în orice formă; și/sau

b.distrugeți toate materialele care conțin informații confidențiale, împreună cu toate copiile acestora.


9.13Prezentul Acord este încheiat în limba engleză și pot fi furnizate traduceri ale acestuia în alte limbi. În cazul unui conflict între versiunea în limba engleză și orice traducere, versiunea în limba engleză va prevala în măsura permisă de legile în vigoare.