Home/Privacy and Terms/

Умови користування Pangle

Востаннє оновлено: 15 грудня 2020 р.

Вітаємо в Pangle!

I.Вступ

1.1Уважно ознайомся з цими Умовами користування. Ці Умови користування («Угода») містять правила й умови використання Pangle (як визначено нижче), погоджені між тобою й Bytedance Pte. Ltd. («Bytedance»).

1.2Якщо ти натиснеш кнопку «Погодитися» під час реєстрації, увійдеш у свій Акаунт або почнеш використовувати будь-яку частину Pangle, ти підтвердиш ознайомлення з умовами Угоди й свою згоду з ними. Якщо ти не погоджуєшся дотримуватись умов Угоди, не слід реєструватися в Pangle, входити у свій Акаунт і використовувати будь-яку частину платформи Pangle. Якщо ти вирішиш продавати рекламні інструменти компанії Bytedance за допомогою Pangle, діятимуть умови Угоди про надання послуг, які стануть доступними після реєстрації Акаунта в Pangle.

1.3Використовуючи платформу Pangle, ти укладаєш із компанією Bytedance угоду, що має силу юридичного зобов’язання. Якщо ти приймаєш ці умови від імені будь-якої юридичної особи, наприклад свого роботодавця або компанії, в інтересах якої ти дієш, ти заявляєш, що виступаєш уповноваженим представником цієї юридичної особи, підтверджуєш ознайомлення із зобов’язаннями для цієї юридичної особи за цією Угодою та приймаєш їх. У цій Угоді займенник «ти» чи «твій» стосується тебе або юридичної особи, від імені якої ти укладаєш Угоду.

1.4Уважно прочитай текст Угоди, зокрема абзаци про обмеження відповідальності або відмову від неї. Важливі положення може бути виділено жирним або підкреслено. Однак настійно рекомендується ознайомитися з усіма умовами Угоди.

1.5Ми залишаємо за собою право призупинити чи припинити надання послуг у Pangle, заблокувати доступ до твого Акаунта чи відмовити в такому доступі відповідно до Угоди. Якщо твій Акаунт заблоковано, ти не зможеш отримати доступ до платформи Pangle або використовувати її.

II.Визначення й тлумачення

2.1 Терміни, вжиті в цій Угоді, мають наведені нижче значення.

Акаунт: зареєстрований акаунт, створений тобою для доступу до Pangle.

Афілійована структура: стосовно будь-якої сторони означає юридичну особу, що її контролює або перебуває під її повним чи частковим контролем. Контроль – це пряме чи опосередковане володіння капіталом компанії, що дає право голосу, в обсязі понад 50%, іншими схожими правами власності цієї сторони або іншими законними повноваженнями цієї сторони визначати напрямок розвитку компанії та її політики чи впливати на них. Будь-які такі права, отримані внаслідок володіння часткою капіталу, що дає право голосу, за контрактом або іншим способом, дають змогу контролювати компанію, і поняття контроль застосовуватиметься до них відповідним чином.

Чинний закон: усі чинні закони, підзаконні акти, постанови, укази, регуляторні правила, розпорядження, протоколи, галузеві стандарти, дозвільні документи, ліцензії наглядових органів або вимоги будь-якого суду (третейського чи державного), визначеного законом, регуляторного, судового, адміністративного чи наглядового органу.

Pangle: рекламна платформа та послуги, якими керує компанія Bytedance та які доступні за адресою https://www.pangleglobal.com/ , а також будь-які пов’язані застосунки, вебсайти, платформи та допоміжні системи й послуги, якими керує компанія Bytedance.

Правила: будь-які правила, рекомендації або вказівки, пов’язані з Pangle, які тобі час від часу повідомляє або в інший спосіб надає компанія Bytedance і які можуть час від часу змінюватися.

2.2Зазначені в цьому документі терміни вжито лише для зручності та довідки. Вони не мають законної сили та не впливають на тлумачення умов.

III.Правила реєстрації та використання Акаунта

3.1Щоб використовувати Pangle, потрібно зареєструвати й вести Акаунт. Щоб зареєструвати Акаунт, ти маєш надати компанії Bytedance свою ліцензію на ведення підприємницької діяльності або відомості про реєстрацію компанії (чи аналогічні документи), а також указати своє прізвище та ім’я, адресу електронної пошти, контактний номер телефону й адресу та інші відомості, зазначені у формі реєстрації Bytedance.

3.2Компанія Bytedance перевірить відомості, надані тобою під час реєстрації Акаунта. Ти підтверджуєш, що компанія Bytedance має право перевіряти інформацію й надані тобою матеріали (як-от копії твого посвідчення особи, ліцензії на ведення підприємницької діяльності або сертифіката про реєстрацію компанії, офіційного статуту компанії та її опису, а також відповідних фінансових відомостей і документів), перш ніж приймати рішення про схвалення твоєї заявки на реєстрацію, і погоджуєшся з такими перевірками. Якщо надані тобою матеріали будуть неповні або неточні, ти не зможеш використовувати Pangle. Компанія Bytedance залишає за собою право на власний розсуд відмовити будь-якій особі в реєстрації Акаунта Pangle із будь-якої причини та не зобов’язана повідомляти цій особі причину відмови.

3.3Після завершення перевірки та схвалення твоєї заявки на реєстрацію ти станеш «Партнером» Pangle. Щоб отримати доступ до Pangle, потрібно ввійти в акаунт за допомогою імені користувача й пароля.

3.4Ти несеш відповідальність за всі дії, які виконуватимеш у своєму акаунті. Ти маєш:

a.не реєструвати більше ніж один Акаунт;

b.зберігати конфіденційність даних свого Акаунта (наприклад, імені користувача й пароля) і не надавати нікому доступ до нього;

c.негайно сповіщати компанію Bytedance, якщо тобі стане відомо про несанкціонований доступ до твого Акаунта або про можливість такого доступу чи про будь-які вразливості твого Акаунта.

3.5Компанія Bytedance залишає за собою право заблокувати твій Акаунт чи заборонити доступ до нього та/або заблокувати чи обмежити будь-які функції Pangle, не обмежуючи інші свої права або засоби правового захисту:

a.якщо компанія визначить на власний розсуд, що ти порушуєш будь-які умови Угоди;

b.якщо дію Угоди буде припинено з будь-якої причини;

c.будь-коли, якщо компанія Bytedance матиме на це розумні підстави.

IV.Твої права й зобов’язання

4.1Ти заявляєш і гарантуєш, що впродовж усього строку дії Угоди ти:

a.маєш повне право й повноваження укладати цю Угоду та виконувати свої зобов’язання за нею;

b.негайно надаватимеш компанії Bytedance будь-які матеріали або відомості, по які вона в розумних межах може звертатися у зв’язку з цією Угодою. Ти гарантуєш, що всі матеріали й відомості, надані тобою (або від твого імені) компанії Bytedance (включно з відомостями й матеріалами, наданими під час реєстрації), точні, дійсні, актуальні, повні та правдиві;

c.у разі будь-яких змін у відомостях, що вносяться в Акаунт, матеріалах або інших відомостях, наданих під час реєстрації Акаунта, включно з іменем, адресою електронної пошти чи контактним номером телефону, маєш якомога швидше сповістити про такі зміни компанію Pangle, оновивши ці відомості у своєму Акаунті, і визнаєш, що Pangle не несе відповідальності за затримки зв’язку з тобою, якщо виявиться, що твої матеріали або відомості неправильні чи застарілі;

d.завжди дотримуватимешся всіх Чинних законів, умов Угоди та Правил і негайно сповіщатимеш компанію Bytedance про порушення будь-якого Чинного закону, Угоди або Правила (це не усуне порушення, однак дасть змогу пом’якшити його наслідки);

e.використовуватимеш Pangle лише для законних потреб і тільки за призначенням;

f.не передаватимеш за ліцензією чи субліцензією, не продаватимеш, не перепродаватимеш, не призначатимеш, не розповсюджуватимеш, не використовуватимеш у власних комерційних цілях інакшим чином і не надаватимеш комерційний доступ до платформи Pangle третім сторонам.

4.2Під час використання Pangle заборонено:

a.використовувати Pangle для виконання будь-яких дій, які можуть негативно позначитися на нормальній роботі Інтернету або погіршити чи порушити цілісність і продуктивність роботи платформи Pangle чи даних, що зберігаються на ній;

b.брати участь у будь-яких шахрайських, спрямованих на введення в оману, незаконних чи злочинних діях;

c.використовувати Pangle для виконання будь-яких дій, які можуть зашкодити інтересам і репутації компанії Bytedance і/або її Афілійованих структур;

d.дизасемблювати, здійснювати зворотне проектування, декомпілювати, змінювати чи іншим чином намагатись отримати вихідний код або базові алгоритми будь-якої частини платформи Pangle;

e.дизасемблювати, здійснювати зворотне проектування, декомпілювати, змінювати чи іншим чином намагатись повністю або частково отримати вихідний код або базові алгоритми стороннього вебсайту, компанії, якій Pangle надає послуги, чи продуктів третьої сторони, з якою співпрацює компанія Bytedance і/або її Афілійовані структури;

f.сканувати, завантажувати адреси сторінок, автоматично вилучати матеріали та іншим чином копіювати й зберігати будь-які частини платформи Pangle для будь-яких потреб, не передбачених цією Угодою (наприклад, для імітації функцій і/або результатів роботи Pangle або для створення конкурентного продукту чи послуги);

g.дозволяти або давати змогу будь-якій особі розповсюджувати будь-які програмні віруси, «хробаки», троянські програми чи інший шкідливий комп’ютерний код через Pangle. Ти маєш вживати комерційно виправданих заходів, щоб запобігати цим діям;

h.видавати себе за будь-яку фізичну чи юридичну особу або іншим чином вводити в оману щодо свого зв’язку з цією фізичною чи юридичною особою;

i.здійснювати несанкціонований доступ до комп’ютерів, даних, систем, акаунтів або мереж будь-якої особи чи без дозволу використовувати їх (наприклад, шляхом привласнення паролів або акаунтів інших осіб);

j.намагатись обійти будь-які захисні механізми або системи, зокрема паролі й методи автентифікації користувачів.

V.Права й зобов’язання компанії Bytedance

5.1Компанія Bytedance залишає за собою право час від часу на власний розсуд змінювати функції й можливості Pangle, зокрема платформи та послуг Pangle.

5.2Компанія Bytedance залишає за собою право час від часу змінювати умови Угоди. Компанія Bytedance докладатиме розумних зусиль, щоб інформувати тебе про будь-які суттєві зміни цієї Угоди, однак ти береш на себе зобов’язання регулярно переглядати вміст Угоди. Продовжуючи використовувати Pangle, ти приймаєш усі зміни й доповнення, внесені в умови Угоди. Крім зазначеного вище, жодні доповнення або зміни Угоди не матимуть юридичної сили, доки їх не буде погоджено сторонами в письмовій формі.

VI.Строк дії, розірвання та припинення дії Угоди

6.1Угода діє до моменту її припинення або розірвання відповідно до її умов.

6.2Компанія Bytedance може розірвати Угоду та/або тимчасово чи назавжди припинити твій доступ до платформи Pangle або її частини:

a.будь-коли з будь-якої причини, надіславши тобі письмове сповіщення;

b.негайно, зі сповіщенням або без нього, у разі порушення тобою будь-якої умови Угоди, не обмежуючи інших прав компанії Bytedance і її засобів правового захисту.

6.3Не обмежуючи прав компанії Bytedance відповідно до абзацу 5.2, якщо ти порушиш будь-яку умову Угоди, ти береш на себе зобов’язання усунути наслідки порушення за власний кошт і/або визначити причину проблеми та вжити заходів (зокрема, заблокувати доступ до свого Акаунта), щоб пом’якшити шкоду порушення, завдану компанії Bytedance.

VII.Права інтелектуальної власності

7.1У разі дотримання тобою умов Угоди компанія Bytedance та її ліцензіари надають тобі відкличну, обмежену, невиключну ліцензію без права передавання, субліцензування та сплати роялті на отримання доступу до послуг Pangle і користування ними протягом строку дії Угоди.

7.2У межах відносин між сторонами всі права на інтелектуальну власність, пов’язані з Pangle, зокрема такі, що виникли внаслідок впровадження будь-яких пропозицій, належать і будуть належати компанії Bytedance. Жодні умови цієї Угоди не передбачають надання тобі цих прав.

7.3Усі тексти, зображення, графічні об’єкти, аудіо- й відеоматеріали, що зберігаються в сервісах компанії Bytedance, захищено законами про авторське право чи торговельну марку та іншими законами про інтелектуальну власність. Заборонено змінювати, розповсюджувати або відтворювати ці матеріали чи іншу комерційну інформацію без попереднього дозволу компанії Bytedance або відповідних правовласників.

VIII.Відповідальність та її обмеження

8.1Послуги Pangle надаються на умовах «як є» та «якщо доступно» без жодних гарантій, крім випадків, чітко викладених в Угоді або передбачених Чинним законом. Компанія Bytedance явно відмовляється від будь-яких прямих, опосередкованих чи передбачених законом зобов’язань і гарантій. Не обмежуючи змісту викладеного вище та в усіх можливих випадках, дозволених Чинним законом, компанія Bytedance не бере жодних зобов’язань, не обіцяє та не дає жодних гарантій, прямих чи опосередкованих, щодо надійності, відповідності, якості, доступності й придатності платформи Pangle для будь-якої мети або щодо непорушення нею чиїхось прав. Компанія Bytedance також не гарантує, що платформа Pangle працюватиме без перерв і помилок та буде сумісна з будь-яким апаратним чи програмним забезпеченням або даними.

8.2Жодна зі сторін не несе відповідальності за втрати прибутків, заощаджень, цінностей, даних або потенційних клієнтів (прямих, непрямих, супутніх тощо), а також за випадкові, непрямі, штрафні, спеціальні чи супутні збитки, пов’язані з виконанням будь-якої частини Угоди, навіть якщо сторона знала про можливість настання таких збитків або була повідомлена про неї.

8.3Ти звільняєш компанію Bytedance, її ліцензіарів і Афілійовані структури таких сторін, їхніх посадовців, директорів, учасників, працівників і агентів від будь-яких претензій, відповідальності за збитки й втрати, зобов’язання та витрати (включно з оплатою послуг адвокатів), пов’язаних із:

a.порушенням тобою умов розділів 3.4, 4.1, 4.2, 7.3 та 9.10 Угоди;

b.будь-якими дійсними або можливими претензіями третіх сторін у зв’язку з порушенням тобою Угоди або використанням тобою платформи Pangle.

8.4Не обмежуючи загальності решти умов, викладених у розділі 7, максимальна сукупна відповідальність компанії Bytedance за цією Угодою через порушення договору, протиправний вчинок (зокрема, через недбалість), порушення визначених законом обов’язків тощо не може перевищувати 50 доларів США.

8.5На платформі Pangle можуть розміщуватися посилання на інші вебсайти або служби («Сайти за посиланнями»). Це робиться лише для твоєї зручності. Якщо інше явно не вказано, компанія Bytedance може не схвалювати такі Сайти за посиланнями або інформацію, матеріали, продукти чи послуги, доступ до яких можна отримати на цих Сайтах за посиланнями або через них. Крім того, компанія Bytedance не дає жодних прямих або опосередкованих гарантій у зв’язку з інформацією, матеріалами, продуктами або послугами, доступ до яких можна отримати на цих Сайтах за посиланнями чи через них.

IX.Інші положення

9.1Компанія Bytedance не несе відповідальності за затримки й помилки в роботі, які виникають із незалежних від неї причин, зокрема через пожежі, вибухи, надзвичайні погодні умови, потопи, землетруси, епідемії чи пандемії, терористичні акти, повстання, громадські заворушення, війни, ворожі дії, бунти, страйки, протести або інші виробничі конфлікти, нещасні випадки, порушення громадського порядку, дії уряду, брак повноважень чи затримки постачання матеріалів через брак транспортних засобів, приміщень, палива, електроенергії, робочої сили, переривання постачання електроенергії, комп’ютерні віруси, кібератаки та неполадки мереж.

9.2І ти, і компанія Bytedance – незалежні сторони. Ця Угода за жодних обставин не передбачає наявності агентських чи партнерських стосунків, стосунків роботодавця й працівника або ведення спільної комерційної діяльності.

9.3Ця Угода (зі змінами, які час від часу можуть вноситися в неї) охоплює всі домовленості між сторонами та заміняє собою всі попередні письмові чи усні договори між сторонами щодо згаданих в Угоді питань. Відмова компанії Bytedance від висування претензій у зв’язку з невиконанням будь-якої умови Угоди не становить відмови від висування претензій у зв’язку з попередніми або наступними випадками невиконання умов Угоди.

9.4Вміст Угоди, а також усі спори, пов’язані з нею (зокрема, можливі порушення або заперечення дійсності чи обов’язковості до виконання будь-яких її умов) розглядаються відповідно до законів Сінгапура. Якщо будь-які з умов Угоди стануть частково недійсними або необов’язковими до виконання з будь-якої причини, решта умов зберігають свою силу та є обов’язковими для виконання обома сторонами.

9.5Будь-які спори, пов’язані з Угодою, зокрема будь-які питання щодо її існування, дійсності чи розірвання, буде передано на остаточний розгляд арбітражу Сінгапурського міжнародного арбітражного центру (Singapore International Arbitration Centre –«SIAC») відповідно до Правил арбітражу Сінгапурського міжнародного арбітражного центру («Правила SIAC»), чинних на момент розгляду справи. Укладаючи цю Угоду, сторони зобов’язуються виконувати ці правила, на які посилається ця Угода. Юрисдикцією вирішення арбітражних спорів є Сінгапур. Арбітражний суд має складатися з (1) арбітра, призначеного сторонами спільно. Якщо сторони не зможуть домовитися про вибір арбітра протягом десяти (10) днів із моменту отримання сповіщення про арбітраж, арбітра призначає президент SIAC. Мовою арбітражу є англійська.

9.6Фізичні або юридичні особи, які не виступають сторонами цієї Угоди, відповідно до частини 53B Закону Сінгапура «Про угоди (права третіх сторін)» та інших аналогічних законів не мають жодних прав вимагати виконання умов угоди незалежно від того, чи вказано повне ім’я або назву такої фізичної чи юридичної особи, чи належить вона до певного класу та чи відповідає якомусь опису. З метою уникнення сумнівів зазначається, що цей пункт не впливає на права будь-якої особи, якій було передано права й зобов’язання, передбачені цією Угодою.

9.7Заборонено призначати, зокрема за субліцензією, передавати, зокрема шляхом субпідряду, або іншим чином позбавлятися будь-яких прав і зобов’язань за цією Угодою без попередньої письмової згоди компанії Bytedance. Компанія Bytedance може будь-коли призначити, зокрема за субліцензією, передати, зокрема шляхом субпідряду, або іншим чином позбутися своїх прав чи зобов’язань за цією Угодою без попередження або згоди (у межах, визначених Чинним законом).

9.8Розірвання Угоди не обмежує жодних прав на вчинення позову та засобів правового захисту в питаннях, що виникли до розірвання Угоди або можуть виникнути після розірвання Угоди в обох сторін. Усі умови Угоди, які мають залишатися в силі після розірвання Угоди, залишаються в силі. З метою уникнення сумнівів зазначається, що права на відшкодування витрат чи збитків, які виникли через порушення Угоди або у зв’язку з ним, явно зберігаються.

9.9Компанія Bytedance може повідомляти тобі певну інформацію за допомогою звичайного сповіщення, опублікованого на платформі Pangle, або електронного листа, надісланого на вказану у твоєму Акаунті адресу електронної пошти. Свої сповіщення для компанії Bytedance ти маєш надсилати на адресу pangle_support@bytedance.com.

9.10«Конфіденційна інформація» – це будь-яка інформація, (i) що стосується комерційної діяльності та послуг Pangle, яку можна отримати після реєстрації Акаунта, а також (ii) інформація про комерційну діяльність, клієнтів, покупців чи постачальників компанії Bytedance і/або Афілійованих структур, надана на умовах конфіденційності.

9.11Конфіденційна інформація не включає:

a.загальновідомі дані або дані, які є загальновідомими або стають

b.загальновідомими в будь-який момент до або після укладення цієї Угоди;

c.дані, які належали тобі до розкриття та які не було отримано внаслідок доступу до платформи Pangle;

d.дані, надані тобі третьою стороною без зобов’язань дотримуватися конфіденційності;

e.незалежно створені тобою дані без використання Конфіденційної інформації та отримання доступу до неї;

f.дані, які вимагаються за законом, постановою, наказом уповноваженого органу та іншими аналогічними способами;

g.дані, які вимагаються розпорядженням суду або державного органу.

9.12Ти погоджуєшся не розкривати Конфіденційну інформацію Pangle третім сторонам і використовувати її виключно для керування своїм Акаунтом, якщо на інше немає нашої попередньої письмової згоди. У разі отримання дозволу на розкриття даних ти погоджуєшся зобов’язати отримувача цих даних дотримуватися таких же суворих вимог забезпечення конфіденційності, що й викладено в цьому документі. Ти погоджуєшся в разі виявлення втрати або будь-якого несанкціонованого використання чи розкриття Конфіденційної інформації негайно сповістити нас у письмовій формі та вжити всіх необхідних заходів, щоб пом’якшити наслідки такої втрати, несанкціонованого використання чи розкриття Конфіденційної інформації. Перелічені вище заборони на розкриття Конфіденційної інформації не застосовуються, якщо певну Конфіденційну інформацію потрібно розкрити на вимогу закону або суду. У такому разі ти маєш заздалегідь сповістити про це зобов’язання нас у письмовій формі та докласти розумних зусиль, щоб допомогти нам отримати запобіжний ордер. У разі закриття твого Акаунта ти погоджуєшся:

a.передати нам усі матеріали, що містять Конфіденційну інформацію, а також усі їх копії в будь-якій формі;

b.знищити всі інші матеріали, що містять Конфіденційну інформацію, а також усі їх копії.

9.13Цю Угоду укладено англійською мовою. Можуть надаватися переклади іншими мовами. У разі виникнення розбіжностей між текстом англійської версії та текстом перекладу, англійська версія має переважальну силу в усіх можливих випадках, передбачених застосованим законодавством.